• Imagen 1 AMOR
    El motor del mundo

lunes, 11 de agosto del 2008...CONFÍA
Qui no confía, no es comunica, no s'obre, no es relaciona, no crea relacions estables i profundes, no sap fer veritables amistats. Sense confiança no hi ha relació. La desconfiança és manca de fe en un mateix i en els altres.

....CONFÍA
Quién no confía, no se comunica- no se abre, no se relaciona, no crea relaciones estables y profundas, no sabe hacer verdaderas amistades. Sin confianza no hay relación. La desconfianza es falta de fe en uno mismo y en los demás.

Viernes, 1 de agosto de 2008


El rebuig d’un mateix, l’absència d’autoestima, fa que ens tornem aliens de nosaltres mateixos. Ser un mateix és el nucli d’una vida saludable. Qui no s’accepta és envejós, gelós, imitador, competitiu, destructiu. Acceptar-se, acceptar ser acceptat, acceptar les crítiques, no deixar-se trepitjar, és saviesa, bon sentit i teràpia.

ACEPTATE
El rechazo de uno mismo, la ausencia de autoestima, hace que nos alejemos de nosotros mismos. Ser uno mismo es el núcleo de una vida saludable. Quién no se acepta es envidioso, celoso, imitador, competitivo, destructivo. Aceptarse, aceptar ser aceptado, aceptar las críticas, no dejarse pisar, es sabiduría, buen sentido y terapia.

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme