• Imagen 1 AMOR
    El motor del mundo

Domingo, 20 de julio de 2008Qui amaga la realitat està fingint, vol donar sempre la impressió d’estar bé, vol mostrar-se perfecte, bona persona... en realitat, està acumulant tones de pes... una estàtua de bronze amb peus de fang. Res més dolent per a la salut que viure de les aparences. Són persones amb molt de vernís i poca arrel. El seu destí és el dolor.

....No vivas en las apariencias
Quién esconde la realidad está fingiendo, quiere dar siempre la impresión de estar bien , quiere mostrarse perfecto, buena persona....en realidad, está acumulando toneladas de peso...una estatua de bronce con pies de barro. Nada más malo para la salud que vivir en las apariencias. Son personas con mucho barniz y poca raíz. Su destino es el dolor.


Persones negatives no aconsegueixen solucions i augmenten els problemes. S’aboquen al victimisme, al pessimisme ... És millor encendre un llumí que restar en l’obscuritat. Som allò que pensem. El pensament negatiu genera energia negativa que es transforma en malaltia.


Personas negativas no consiguen soluciones y aumentan los problemas. Se abocan al victimismo, al pesimismo....Es mejor encender una cerilla que estar en la oscuridad. Somos aquello que pensamos. El pensamiento negativo genera energía negativa que se transforma en enfermedad.

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme