Viernes, 1 de agosto de 2008


El rebuig d’un mateix, l’absència d’autoestima, fa que ens tornem aliens de nosaltres mateixos. Ser un mateix és el nucli d’una vida saludable. Qui no s’accepta és envejós, gelós, imitador, competitiu, destructiu. Acceptar-se, acceptar ser acceptat, acceptar les crítiques, no deixar-se trepitjar, és saviesa, bon sentit i teràpia.

ACEPTATE
El rechazo de uno mismo, la ausencia de autoestima, hace que nos alejemos de nosotros mismos. Ser uno mismo es el núcleo de una vida saludable. Quién no se acepta es envidioso, celoso, imitador, competitivo, destructivo. Aceptarse, aceptar ser aceptado, aceptar las críticas, no dejarse pisar, es sabiduría, buen sentido y terapia.

0 Response to " "

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme